WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN TRENDS


Naar verwachting zullen in 2050 ongeveer tien miljard mensen op aarde wonen. Wetenschappers zijn het er over eens dat 10 miljard monden gevoed kunnen worden. Maar dan zullen we wereldwijd andere voedselkeuzes moeten maken en voedselverspilling moeten tegengaan. Kennis en inzicht hierover zijn de katalysator voor verandering.

Studio De Kinderkooktuin wil een bijdrage leveren door kinderen en families aan de hand van innovatieve foodconcepten spelenderwijs te informeren over voeding in relatie tot gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat en eerlijke handel. En dat is belangrijk, want het vormt de basis voor een gezonde, (h)eerlijke en groene wereld waarvan kinderen de toekomst zijn.

kook een verhaal