Privacy Verklaring

 

Met deze verklaring geeft Studio De Kinderkooktuin weer op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Contactgegevens:
www.studiodekinderkooktuin.nl
info@studiodekinderkooktuin.nl

Studio De Kinderkooktuin verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van personen met wie ze contact heeft. 
Studio De Kinderkooktuin bewaart uw gegevens zoals contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verstrekken geen gegevens aan derden.

Studio De Kinderkooktuin analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. We  gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Studio De Kinderkooktuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@studiodekinderkooktuin.nl

 

U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@studiodekinderkooktuin.nl

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Studio De Kinderkooktuin heeft links naar websites van andere bedrijven. Studio De Kinderkooktuin onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Studio De Kinderkooktuin zorgvuldig samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Daarnaast aanvaardt Studio De Kinderkooktuin geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet functioneren van deze website.


Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Studio De Kinderkooktuin.
Hoewel Studio De Kinderkooktuin alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Deze privacyverklaring kan door Studio De Kinderkooktuin te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.studiodekinderkooktuin.nl.

 

Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in deze verklaring zitten, laat u dit dan dan weten via info@studiodekinderkooktuin.nl.

 

februari 2021