DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN


Sustainable Development Goals 

Kik op afbeelding om te vergroten

Wat heeft eten met klimaatverandering te maken?

Alles wat je eet en drinkt heeft invloed op het milieu. Maar door slim te kiezen kun jij de invloed van jouw eten op het milieu flink verminderen en in sommige gevallen zelfs halveren. Voor het milieu maakt het namelijk veel uit of je bijvoorbeeld een biefstuk eet of bonen, en of je eten weggooit of niet. Maar ook of een voedingsmiddel bewerkt is, zoals snacks en snoep, of niet.

Duurzaam eten is goed voor het milieu én je gezondheid. Lees meer op voedingscentrum.nl.

 

 

Voedselkilometers

Eten en drinken produceren kost veel energie, denk aan het verwarmen van tuinbouwkassen en het transport van voedsel over de hele wereld, maar ook het bewerken, verpakken en koelen kost energie. Daarnaast is er grond, mest en water voor nodig.

Omdat er steeds meer mensen op aarde zijn en ze meer energie gebruiken, komen er steeds meer gassen in de lucht en warmt de aarde sterker op dan vroeger. 

 

Vlees en zuivel meeste uitstoot

Van al het voedsel zorgt vlees en zuivel voor de meeste uitstoot van broeikasgassen. Dat komt omdat koeien en varkens broeikasgassen uitstoten via hun mest. Ook is er veel veevoer nodig. Voor het verbouwen van veevoer zoals soja wordt vaak tropisch bos gekapt. Naast verlies aan biodiversiteit komen daarbij veel extra broeikasgassen vrij. Dit komt omdat natuur, zoals bos en veengrond, heel veel kooldioxide vasthoudt. Bij het ontginnen van deze grond komen er dus broeikasgassen vrij.

 

Vervuiling en verlies aan biodiversiteit

Bij het produceren van voedsel ontstaat er ook vervuiling. Bijvoorbeeld door plastic verpakkingen die worden weggegooid, bestrijdingsmiddelen die terechtkomen in de grond en in sloten, en fijnstof die ontstaat bij het houden van kippen en varkens. De grootste vervuiling ontstaat doordat er te veel stikstof en fosfaat uit mest terechtkomt in de lucht, de bodem en in het water. Daardoor wordt de natuur verstoord. Dieren en planten gaan dood en ook voor mensen is het ongezond. 

 

Hongersnood door klimaatverandering

De opwarming van de aarde zorgt enerzijds voor extreme droogte en anderzijds voor hevige overstromingen. Hierdoor komt de voedselzekerheid onder druk te staan.

Lees hiernaast wat secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres hierover zegt.

 

Omdat alles met elkaar samenhangt roept António Gutterres, de secretaris-generaal van de VN, op tot een meer 'holistische benadering' van voeding in relatie tot duurzaamheid en gezondheid.