IN DE MEDIA


Studio De Kinderkooktuin heeft als partner van NAGF deelgenomen aan de eerste Nationale Groente & Fruitdag op 14 oktober 2020. Studio De Kinderkooktuin werd vermeld in verschillende publicaties en op social media.

Daarnaast heeft Marianne Koopman, eigenaar van Studio De Kinderkooktuin een gastblog geschreven voor Veggipedia.
Veggiepedia is een project van het Nationaal Actieplan groenten en Fruit (NAGF).


Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De missie van het NAGF is het verhogen van de consumptie van groenten en fruit. Dit doet het NAGF door te inspireren, te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren die het gemakkelijker maken om duurzamer en gezonder te eten.